send link to app

لوح الرسم


4.4 ( 6464 ratings )
仕事効率化 ゲーム ボード 教育
開発者 salah Mohamed
無料

.رسم باستخدام ادوات متعددة كم يظهر في الصور-

.امكانية التعديل في شفافية اللون -

.ادوات للمسح والتراجع والرجوع من التراجع-

.اختيار الالوان بكل حرية بشكل غير مقيد-

.امكانية تكبير او تصغير حجم الخط او الرسم او الشكل -